Domena: https://www.labotest.com.pl
Dodano: 2021-10-30
Telefon: (56) 619 55 01
Adres: M. Skłodowskiej-Curie 61
Miejscowość: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Źródła:
https://www.labotest.com.pl/oferta/higiena-pracy

Wystaw Komentarz

Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Brak komentarzy! Bądź pierwszy!Pomiary w środowisku pracy jako jeden z wymogów kontroli zarządczej w przedsiębiorstwie


Obowiązki pracodawcy w zakresie wdrażania kontroli zarządczej obejmują szereg czynności, począwszy od szkoleń BHP i stanowiskowych, aż po pomiary w środowisku pracy czynników mogących mieć negatywny wpływ na kondycję, zdrowie, a nawet życie pracownika. Należą do nich wahania poziomu hałasu, skrajne temperatury czy też niedostosowanie zadań wynikających z zakresu czynności do fizycznych lub psychicznych możliwości pracownika. 

Obecnie jakiekolwiek braki lub uchybienia w powyższym zakresie są skrzętnie odnotowywane przez zatrudnione w danym przedsiębiorstwie osoby. Dokumentują one wszelkie dostrzegane nieprawidłowości, a następnie przedstawiają je jako dowód podczas rozprawy sądowej przeciwko pracodawcy. Sądy pracy coraz częściej przychylają się do uznania w takiej sytuacji winy przedsiębiorcy, uzasadniając, że nie zadbał on w należyty sposób o bezpieczeństwo i ochronę swoich podwładnych. Wymierzone kary z tego tytułu nie należą do najniższych. Często oprócz konieczności ich uiszczenia pracodawca musi dodatkowo wypłacić pracownikowi zasądzoną przez sąd rekompensatę, jeśli na skutek wykonywania przez niego określonych czynności w miejscu pracy doszło do uszkodzenia ciała.

Ochroną dla przedsiębiorcy jest zlecenie pomiarów w środowisku pracy zewnętrznej firmie, dysponującej odpowiednim sprzętem i konieczne pozwolenia (akredytacje) do przeprowadzania wspomnianych świadczeń. Swoje usługi w powyższym zakresie poleca realizator, który przedstawia się na stronie internetowej labotest.com.pl. Wykonuje pomiary cyklicznie lub na zgłoszenie. Każdorazowo po ich zakończeniu klient otrzymuje kompletny raport, który może stanowić uzupełnienie dokumentacji kontroli zarządczej w przedsiębiorstwie oraz być okazywany podczas kontroli zewnętrznych. Dodatkowo taki dokument jest uznawanym przez sądy pracy dowodem, że pracodawca wypełnił swoje obowiązki i zapewnił pracownikom odpowiednie warunki do wykonywania zadań wynikających z przydzielonego im zakresu czynności. 

Wspomniana firma świadcząca usługę outsourcingu w zakresie przeprowadzania pomiarów zachęca do nawiązania współpracy długoterminowej. Po zapoznaniu się z cennikiem można łatwo się przekonać, że koszt świadczeń jest tylko ułamkiem tego, co przedsiębiorca może wydać w przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności za niedostosowanie środowiska pracy do zasad BHP. 


Inne w pobliżu

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Oaza s.c.

Studio Nagrań Lektorskich LEKTORING.PL

TENSO-WAG